Ürün Stabilitesinin Değerlendirilmesi

Stabilite testleri,  ürünün renk, kıvam, koku, pH, etkinlik gibi başlıca özelliklerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu kesinleştirmek için ilgili ürüne yapılan değerlendirme işlemleri olarak tanımlanabilir. Araştırmacı, kozmetik ürünün zaman içinde işlevinin aynı kalmasına ve tüketicinin her ürün kullanımında görünümünün, kokusunun ve kıvamının değişmemesine dikkat etmelidir. Bu nedenle fonksiyonel özelliklerin yanında bu testlerle estetik nitelikler de değerlendirmelidir.

Birçok paramtre aracılığıyla ürün stabilitesini değerlendirmekteyiz:

  • Raf Ömrü Çalışması (3/6 ay hızlandırılmış yaşlanma)
  • Saklama Koşulları
  • Sıcaklık Varyasyonları
  • Diğer Parametreler (renk, pH, viskozite, ürün ve ambalaj tipiyle ilgili bileşenlerin migrasyonu, ambalajda değişimler)