Dış kaynaklı hizmetleri sunmanın yanısıra, UNIPHARMA bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği yaparak kendi AR & GE projelerini geliştirmektedir. UNIPHARMA sürekli yeni hizmetler geliştirmenin yanı sıra  bilimsel ve teknolojik bilginin öncüsü olmayı hedeflemektedir. Mavcut ana ilgi alanları aşağıdaki gibidir:

Etkin deri hedeflendirilmesi için modern kozmetik ve dermatolojik ürünlerin geliştirilmesi;

Yapay ve doğal membranlarla deriden geçiş ve penetrasyon çalışmaları;

Deri ve saç yapıların in vivo analizi için girişimsel olmayan biyofizik teknikler;

Ürün performansını optimize etmek için formülasyonların deneysel tasarımı;

Kalite ve etkinliği kanıtlamak amacıyla klinik ve in vitro kozmetik ürün etkinlik ve güvenlik testleri;

Kozmetik ürünün estetik ve fonksiyonel özelliklerini değerlendirmek için ürünün fizikokimyasal stabilite testlerinin yürütülmesi;

Kozmetik ürünlerin, görme, tatma ve dokunma gibi insan duyularından hareketle duyusal test ile değerlendirilmesi;

Proje yönetimi ve proje tasarımı alanlarında endüstriye danışmanlık ve yönetim hizmetlerinin sunulması.